Rok podatkowy
Czy współmałżonek pracował w Anglii?
Przychód przed podatkiem Total paid  £
Zapłacony podatek Total tax  £
  £